ای قوم یه حج رفته کجایید

گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد و چون توانائی پرداخت برای مرکبی نداشت پیاده سفر کرده و خدمت دیگران میکرد .
تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع اوری هیزم به اطراف رفت در زیر درختی مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید از احوال وی جویا شد و دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به اینجا پناه اورده است و هفته ای است که خود و خانواده اش در گرسنگی بسر برد ه اند.
چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت برو .مرد بینوا گفت مرا رضایت نیست تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه ای ببرم. شیخ گفت حج من ،  تو بودی و اگر هفت بار گرد تو طواف کنم به زانکه هفتاد بار زیارت آن بنا کنم.

واقعاً که این داستان قابل فکر کردن هست.تو صحبت های قبلیم هم گفتم که متاسفانه فرهنگ دینی ما بیش از ایمان واقعی و خدا پرستی عملی تظاهر در دینداری هست.چقدر افراد هستند که دم از دینداری می زنند و وقتی بحث دینی مطرح می شه رگ غیرت شون می زنه بیرون ولی بدون توجه به مردم دور و بر و شهر و کشورشون هر سال می رند سفر مکه.میلیون میلیون خرج سفر و مهمونی های بعدش می کنند ولی میلیون ها نفر هموطنشون از هزینه کردن برای نیازهای روزانه شون عاجز هستند.این افراد مطمئن باشند روزی باید جواب پس بدند.

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهدی

ای کاش این واقعه را مراجع به بعضی از مردم کوشزد می کردندو می گفتنذ رفتن ریادی به حج دلیل مسلمان واقعی بودن نیست در فامیل اکثر افراد هستند کسانی که نیاز های مادی فراوان دارند و میتوان بجای دادن هزینه و دادن پول به ال سعود که ان هم خرج عیاشی و یا مقابله با شعیان می شود در جای دیگر مصرف نمود که خدا نیز راضی باشد ضمتا اگر مسئولین فیلتر های برای رفتن به حج در نظر بگیرند دیگر افراد پوادار نمی توانند زیاد به حج رفته و حق دیگران ضایع نمائیدو کسانی باشند که برای رفتن به حج بایستی 15 سال در نوبت قرار گیرند