# سخنرانی_خنده_دار_نخست_وزیر_اسرائیل_در_سازمان_ملل