کارایی جدید زاینده رود!!!

دیروز سی و سه پل وعده گذاشته بودم.زودتر رسیدم رفتم لب آب!!! بشینم.دیدم از کف رودخونه صدای آهنگ و حرف زدن تو بلندگو می یاد رفتم دیدم به مناسبت روز کودک کف رودخونه مراسم گرفتند.یه محوطه را بسته بودند و مردم کم کم دورش جمع شدند.گفتم ای روزگار.یه زمانی توی این رودخونه آب می گذشت مردم لبش می شستند کیف می کردند حالا باید کفش روی خاک های ترک خورده بایستند و شادی کنند!!!غافل از اینکه باید گریه کرد.

چند تا ژاپنی هم اومده بودند سی و سه پل عکس می نداختند.بیچاره ها از دیدن رودخونه پر آب ما محروم شدند.یعنی می شه بگی از دیدن عامل اصلی زیبایی اصفهان محروم شدند.

یعنی می شه دوباره زاینده رود پر آب بشه؟

/ 0 نظر / 13 بازدید