چرا روز عرفه تعطیل نیست؟

امروز روز عرفه بود.روزی که به واسطه خوندن دعای عرفه و ثواب هایی که برای اون بیان شده به روز نیایش هم معروف هست.اما چرا امروز را تعطیل نمی کنند؟!

چرا تعطیل؟برای اینکه رسماً این روز تو ادارات دولتی نیمه تعطیل هست.تو محل کار خودم از روز گذشته یه سری نبودند و بعضی شون رفته بودند مشهد.امروز هم شاید نزدیک به نیمی از کارکنان نبودند البته تا ظهر و بعد از ظهر هم خیلی ها ساعتی رفتند؟تو یه روز کاری!!!البته خب تو ایران وقت و ساعت خاکستر هم نیست چه برسه به طلا.کارها معلق می شه برای اینکه مردم برند از خدا بخواند گناهان شون را ببخشه.چرا اینقدر گناه که هی دنبال فرصت استغفار باشیم؟چرا بجای اینکه با کار متعهدانه و تلاش واقعی دنبال حل مشکلات مون باشیم و درهای رحمت خدا را به روی خودمون باز کنیم دنبال این هستیم کار را بپیچونیم و بریم از خدا به واسطه دعا طلب گشایش کار و زندگی کنیم؟پس ایمان عملی و شکرگزاری عملی کجا رفته؟

ملتی هستیم که از دوران مدرسه منتظر پیچوندن درس هستیم و این فرهنگ را به محیط کارمون هم تسری دادیم.بعد هم می خوایم برسیم به قله های علم و دانش!!!؟

خلاصه امروز تعطیل رسمی بشه سنگین تر هست و هزینه سرباری که سازمان های دولتی متحمل می شند کمتر می شه.هزینه خورد و خوراک و ایاب و ذهاب و ....

خدایا ما را به حال خودمون رها نکن.

خدایا توفیق شکر گزاری عملی از نعمت هات را بهمون عنایت کن.

خدایا توفیق خدمت خالصانه و بدون دزدی در کار را نصیب مون بفرما.

/ 0 نظر / 13 بازدید