عالم بی عمل عین جاهل است

چند روز پیش سخنرانی ای از دکتر شریعتی گوش کردم.در مورد مسئولیت شیعه صحبت می کرد.لب مطلب این بود که شیعه تاکید بر ایمان عملی داره.ایمان قلبی و زبانی بدون عمل فایده نداره.یعنی مسلمانی که به عقایدش عمل نکنه عین یه کافر و جاهل هست.هنرمندی که هنری خلق نکنه با یه بی هنر یکسان هست.حالا واقعاً ما چقدر به اعتقادات مون عمل می کنیم.به عنوان یه مسلمان واقعی.شیعه بودنش پیش کش.من که فکر نمی کنم مردم ما حتی به 10 درصد به وظایف دینی شون عمل کنند.هر کی هر چی از دین دوست داره را انجام می ده و بقیه را پشت سر می ندازه.یا دین را تفسیر شخصی می کنیم.خلاصه اینکه اگه مسلمون درست و حسابی بودیم وضع مملکت مون این نبود.دین مون جز تظاهر چیزی ازش نمونده.اعتقادات مون مثل یه تیکه چوب هست که در ظاهر سالمه ولی در باطن موریانه تعصب و خرافات درونش را خورده و با تلنگری سوراخ می شه.

خدایا ما را به حال خودمون رها نکن.توفیق دینداری عملی بهمون بده نه تظار به دینداری.

/ 0 نظر / 14 بازدید