بانکداری الکترونیکی و بارش باران!!!

امروز رفته بودم چک حقوقم را نقد کنم.روز بارونی برای اصفهان بود.تا رفتم بانک و فیش را پر کردم و خواستم تحویل بدم کارمند بانک فرمودند: "سیستوم قطع!!!".خلاصه نزدیک 3 ربعی منتظر موندم و دیدم خیر وصل بشو نیست که نیست.ما هم دست از پا درازتر برگشتیم.چکش هم فقط تو اون شعبه قابل نقد شدن بود.خلاصه بارون اومد سیستم بانکداری الکترونیک کن فیکون شد!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید