بازگشت روح زندگی به اصفهانی ها

امروز با خانومم رفته بودیم بیرون واجب بود خدمت زنده رود خودمون هم عرض ارادتی بکنیم.خداییش اصفهان هست و زاینده رودش.با اینکه هنوز روز پنجشنبه بود و صبح هم بود مردم زیادی دنبال رودخونه نشسته بودند یا قدم می زدند.پل خواجو هم با اون پله های خاطره انگیزش میزبان مردم بود.هوا سرد بود اما عشق مردم به زنده رود دل هاشون را گرم کرده بود.پرنده های مهاجر هم مهمون زاینده رود بودند.یه نیم ساعتی نشستیم کنار آب و لذت بردیم.مسافر هم زیاد بود و مشغول عکس گرفتن بودند.البته با اوضاع خشکی زاینده رود بعید هم نیست خود اصفهانی ها در نقش مسافر از رودخونه پر آب شهرشون عکس های یادگاری بگیرند!!!

خدا را شکر 33 پل هم که به خاطر مترو یا دلایل دیگه آسیب دیده بود هنوز سر جاش بود.خلاصه تو سرمای پاییزی و هوای نیمه ابری دل اصفهانی ها به زنده بودن زنده رود گرم گرم گرم بود.خدایا زنده رود ما را همیشه حفظش کن.

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهدی صفائی

خدا رو شكر كه زنده رود زنده شد