سوم اردیبهشت روز اصفهان مبارک

امروز سوم اردیبهشت بود.روزی که مسئولان استانی به نام روز اصفهان نامگذاری کردند.

فکر کنم روز مرتبط با شیخ بهایی باشه که برای اصفهان خیلی زحمت کشیده.شاید روز تولدش باشه.دقیق نمی دونم ولی مهم این هست که این روز برای اصفهان نامگذاری شده.اما چندان روز پررمقی نیست.باید خیلی از مراسم ها و انتخاب بهترین های اصفهان توی این روز برگزار بشه.همینطور برگزاری جشن.این روز باید باشکوه بزرگ داشته بشه نه این جور که فقط اسمش این باشه.

روز اصفهان مبارک.

/ 2 نظر / 15 بازدید
irano2

به منم سر بزن شاید پشیمون نشی [گل]

ابوالفضل منظوری امامزاده

_____________&&&____&&& _¯_¯ _¯_¯. ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& _¯_¯_¯_¯. ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _¯_¯_¯_¯. _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&_______