وعده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان؛ از اواسط آبانماه آب در زاینده رود جاری می

خبرگزاری ایمنا: طرفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام کرد: با توجه به خشکسالی های شدید سه سال گذشته و کاهش ۳۴ درصدی میزان بارندگی و میزان ورودی به سد زاینده رود در سال جاری، اهداف تأمین آب در بخش های شرب، صنعت، باغات و حفظ ذخیره جهت تخصیص آب کشت پاییزه بر اساس برنامه تصویبی در حوضه زاینده رود مدیریت شده است.


یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۵
وی افزود: کل میزان ورودی آب به سد زاینده رود در سال آبی ۹۰-۸۹ حدود ۹۰۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۷% و نسبت به میانگین درازمدت ۳۷% کاهش داشته است اما با این وجود تأمین آب ۴۰ شهر و ۲۰۰ روستای استان اصفهان به صورت کامل انجام گرفته و آبرسانی به شهرستان های کاشان، شهرهای استان یزد، صنایع بزرگ و استراتژیک و باغات غرب اصفهان با مقداری کاهش طبق برنامه مدیریت شده و با در نظر گرفتن حقوق کشاورزان، ذخیره سد زاینده رود جهت شروع کشت غله پاییزه کشاورزان شرق اصفهان نیز حفظ. گردیده است.
وی همچنین زمان باز کردن آب جهت کشت پاییزه و جاری شدن آب در زاینده رود را اواسط آبانماه سال جاری اعلام کرد.
لازم به ذکر است میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده رود(چلگرد) درسال آبی ۹۰-۸۹، ۹۸۱ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۲۴% و نسبت به میانگین درازمدت ۳۲% کاهش داشته است و ذخیره سد زاینده رود با ۴۸ درصد کاهش نسبت به میانگین دراز مدت، در پایان سال آبی ۹۰-۸۹، ۴۴۴ میلیون مترمکعب می باشد.

/ 1 نظر / 13 بازدید
بهار

اصفهانی ها رو دوست ندارم می دونم همه جا خوب و بد داره اما تو این 8 سال انگار ازون خوبا خبری نبود خساست چشم هم چشمی بدتر از همه بدجتسی و زرنگ بازی ا